Giovedì 24 Gennaio 2019 - 15:10

Juventus-Napoli, tifosi all'aeroporto

NAPOLI. Tifosi all'aeroporto per “accompagnare" gli Azzurri a Torino